Klimatske naprave

Že samo ime klimatske naprave nam pove, da se gre za naprave, ki spreminjajo klimo oziroma temperaturo v prostoru. Sprva so bile mišljene le za hlajenje prostorov. V zadnjem času pa je opaziti tudi povpraševanje po napravah za ogrevanje prostorov. Klimatske naprave delujejo na podlagi toplotne črpalke oziroma na podlagi spreminjanja agregatnih stanj plinov, ki so v sistemu. Vemo pa tudi da glede na agregatno stanje plin oddaja ali pa odvzema temperaturo. In ravno to lastnost izkoriščajo klimatske naprave.

Klimatske naprave

Tudi pri ogrevanju imajo klimatske naprave veliko prednost pred drugimi viri, saj so energetsko varčne zaradi regulacije obratov pri kompresorju (Inverter), kjer dosežejo zavidljivo razmerje 1 : 4 (vložena električna energija ter izdana hladilna ali grelna moč). Naprave ločimo v 7 razredov (A-G) na podlagi energetske učinkovitosti. Razred A je najbolj energetsko varčen, najmanj pa je G. Pri določanju energetske učinkovitosti klimatskih naprav se upošteva tudi koeficienta COP ter EER.

Klimatske naprave

EER nam pokaže efektivnost hlajenja naprave in je podan v razmerju med hladilno močjo ter vloženo močjo (porabljena energija za hlajenje). COP pa nam pokaže efektivnost gretja naprave in je podan v razmerju med močjo gretja ter vloženo močjo (porabljena energija za gretje). Pred dejanskim nakupom klimatske naprave je potrebno malo premisleka.Če bomo izbrali napravo, ki bo pokrivala večji del prostora je smiselno vzeti tako, ki ima tudi funkcijo gretja, saj bomo tako prihranili pri stroških ogrevanja.

 
(Comments are closed)

Blog - NajBlog.si